Vrste anketa

Slido je dostupan u Webex sastancima i Webex Webinars. Možete da koristite Slido Webex sastanke na verziji 41.6 i novijoj lokaciji, kao i na Webex Webinars na verzijama 41.9 i novijim lokacijama.Slido ankete i Q&A u vebinarima dostupni su za do 10.000 učesnika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 učesnika.

Višestruki izbor

Jedno pitanje u anketi koje ima jedan odgovor ili više odgovora i učesnici biraju sve odgovore koji se primenjuju.

Oblak reči

Jedno pitanje ankete koje transformiše učesnike najpopularnije reči ili kratke fraze odgovara u oblak reči.

Kviz

Skup anketa sa više izbora. Dodajte najmanje dve opcije svakom pitanju i označite jednostruke ili više tačnih odgovora.

Ocena

Jedno pitanje u anketi gde učesnici mogu da daju ocenu između jedne i 10 zvezdica.

Otvaranje teksta

Jedno pitanje ankete gde učesnici mogu da podnesu duži odgovor, jer ne postoji ograničenje karaktera za odgovore na otvorene tekstualne ankete.

Rangiranje

Jedno pitanje ankete gde učesnici mogu da rangiraju opcije po redosledu važnosti ili preferencija.

Anketa

Grupišite nekoliko anketa, čak i različitog tipa, i pustite učesnike da reaguju na njih odjednom.