Vrste anket

Slido je na voljo v Sestanki Webex in Spletni seminarji Webex. Uporabljate lahko Slido v Webex srečanjih na različica 41.6 in novejše straniin v različici Webex Webinars različica 41.9 in novejše strani. Slido ankete in vprašanja in odgovori v spletni seminarji so na voljo za do 10.000 udeležencev, kvizi pa za do 5.000 udeležencev.

Več možnosti

Eno anketno vprašanje z enim odgovorom ali več odgovori in udeleženci izberejo vse ustrezne odgovore.

Besedni oblak

Eno anketno vprašanje, ki odgovore vaših udeležencev na najbolj priljubljeno besedo ali kratko frazo pretvori v oblak besed.

Kviz

Niz anket z več možnimi odgovori. Vsakemu vprašanju dodajte vsaj dve možnosti in označite enega ali več pravilnih odgovorov.

Ocena

Eno anketno vprašanje, kjer lahko udeleženci podajo oceno med eno in 10 zvezdicami.

Odprto besedilo

Eno anketno vprašanje, kjer lahko udeleženci oddajo daljši odgovor, ker ni omejitve znakov za odgovore na ankete z odprtim besedilom.

Uvrstitev

Eno anketno vprašanje, kjer lahko udeleženci razvrstijo možnosti glede na pomembnost ali prednost.

Anketa

Združite več anket, tudi drugačne vrste, in dovolite svojim udeležencem, da nanje odgovarjajo hkrati.