Rodzaje ankiet

Slido jest dostępny w Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz użyć tego Slido w Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynachoraz w Webex Webinars w wersji 41.9 i nowszych witrynach.Slido ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, podczas gdy quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

Wielokrotny wybór

Pojedyncze pytanie ankietowe, które ma jedną odpowiedź lub wiele odpowiedzi, a uczestnicy wybierają wszystkie odpowiedzi, które mają zastosowanie.

Chmura słów

Pojedyncze pytanie ankietowe, które przekształca najpopularniejsze słowa lub krótkie odpowiedzi uczestników w chmurę słów.

Quiz

Zestaw ankiet wielokrotnego wyboru. Dodaj co najmniej dwie opcje do każdego pytania i zaznacz jedną lub wiele poprawnych odpowiedzi.

Ocena

Pojedyncze pytanie ankietowe, w którym uczestnicy mogą przyznać ocenę od jednej do 10 gwiazdek.

Otwarty tekst

Pojedyncze pytanie w ankiecie, w którym uczestnicy mogą przesłać dłuższą odpowiedź, ponieważ nie ma limitu znaków dla odpowiedzi na otwarte ankiety tekstowe.

Ranking

Pojedyncze pytanie ankietowe, w którym uczestnicy mogą uszeregować opcje w kolejności ważności lub preferencji.

Ankieta

Pogrupuj kilka ankiet, nawet innego typu, i pozwól uczestnikom odpowiedzieć na nie jednocześnie.