Преместване на контакт в друга група в Cisco Jabber за Android

Ако сте осъзнали, че хората от списъка ви с контакти трябва да бъдат преместени в друга група в Cisco Jabber, можете да ги преместите в групата един по един, с няколко изключения. Не можете да премествате контактите по избор и контактите на директорията в която и да е друга група и не можете да преместите контакт в групата директории.

    1 За да преместите контакти от една група в друга група, докоснете и задръжте контакт.
    2 Докоснете и задръжте иконата за редактиране, която е налична до името на контакта.
    3 Плъзнете и пуснете контакта в желаната от вас група.

    Беше ли полезна тази статия?