Flytte en kontakt til en annen gruppe i Cisco Jabber for Android

Hvis du har realisert at personer i kontakt listen din må flyttes til en annen gruppe i Cisco Jabber, kan du flytte dem til gruppen én om gangen, med noen få unntak. Du kan ikke flytte egen definerte kontakter og katalog gruppe kontakter til en annen gruppe, og du kan ikke flytte en kontakt til katalog gruppen.

    1 Hvis du vil flytte kontakter fra én gruppe til en annen, kan du trykke og holde kontakten.
    2 Trykk og hold nede Rediger-ikonet som er tilgjengelig ved siden av kontakt navnet.
    3 Dra og slipp kontakten i ønsket gruppe.

    Var denne artikkelen nyttig?