Premeštanje kontakta u drugu grupu u Cisco Jabber-u za Android

Ako ste shvatili da osobe sa vaše liste kontakata treba da budu premeštene u drugu grupu u Cisco Jabberu, možete ih premeštati u grupu jedan po jedan, uz nekoliko izuzetaka. Ne možete da premestite prilagođene kontakte i kontakte grupe kataloga u bilo koju drugu grupu i ne možete da premestite kontakt u grupu kataloga.

    1 Da biste premestili kontakte iz jedne grupe u drugu grupu, dodirnite kontakt i držite kontakt.
    2 Dodirnite i držite ikonu za uređivanje koja je dostupna pored imena kontakta.
    3 Prevucite i otpustite kontakt u željenu grupu.

    Da li je ovaj članak bio koristan?