העברת איש קשר לקבוצה אחרת ב-Cisco Jabber for Android

אם הבנת שאנשים ברשימת אנשי הקשר שלך צריכים להיות מועברים לקבוצה אחרת ב-Cisco Jabber, באפשרותך להעביר אותם לקבוצה אחד בכל פעם, עם מספר חריגים. אין באפשרותך להזיז אנשי קשר מותאמים אישית ואנשי קשר קבוצת ספריות לקבוצה אחרת ואין באפשרותך להעביר איש קשר לקבוצת הספריות.

    1 כדי להעביר אנשי קשר מקבוצה אחת לקבוצה אחרת, גע והחזק איש קשר.
    2 גע והחזק את סמל העריכה הזמין לצד שם איש הקשר.
    3 גרור ושחרר את איש הקשר בקבוצה הרצויה.

    האם המאמר הועיל לך?