Преди да започнете

Ако домакинът или съдомакинът има попречи на присъстващите да се включат сами , виждаш лиЗаглушен, не може да се включи до вашето име в списък на участниците.

1

Задръжте натиснат клавиша за интервал, за да включите звука временно. Прозорецът на срещата трябва да има фокус.

Съобщение показва, че звукът ви временно не е включен.
You're temporarily unmuted
2

Когато приключите с говоренето, пуснете интервала и отново сте без звук.

Ако не искате да използвате интервала като клавишна препратка , за да се включите временно, премахнете отметката от Включете временно, като задържите интервал поле за отметка във вашия аудио настройки .