Než začnete

Pokud hostitel nebo spoluhostitel účastníkům znemožnil zrušit ztlumení svého ztlumení, uvidíte Ztlumeno, ztlumení nelze zrušit v seznamu účastníků vedle svého jména.

1

Podržením mezerníku dočasně zrušíte ztlumení. Okno schůzky musí být zaměřeno.

Zpráva značí, že jste dočasně zrušili ztlumení.
You're temporarily unmuted
2

Až skončíte s mluvením, uvolněte mezerník a opět ztlumíte.

Pokud nechcete používat mezerník jako klávesovou zkratku k dočasnému zrušení ztlumení, zrušte zaškrtnutí políčka Dočasně zrušit ztlumení podržením mezerníku v nastavení zvuku .