Przed rozpoczęciem

Jeśli prowadzący lub współprowadzący uniemożliwił uczestnikom wyłączenie się , zobaczysz Wyciszone, nie można wyłączyć wyciszenia obok swojego nazwiska na liście uczestników.

1

Przytrzymaj spację, aby tymczasowo wyłączyć wyciszenie. Okno spotkania musi się koncentrować.

Komunikat informuje o tymczasowym wyłączeniu wyciszenia.
You're temporarily unmuted
2

Gdy skończysz mówić, puść spację i ponownie wyciszysz dźwięk.

Jeśli nie chcesz używać paska spacji jako skrótu klawiszowego, aby tymczasowo wyłączyć wyciszenie, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyłącz wyciszenie , przytrzymując pasek spacji w ustawieniach audio .