Pre nego što počnete

Ako je organizator ili suorganizator sprečio učesnike da sami sebi uključe zvuk, Zvuk je isključen, ne može ponovo da se uključi videćete pored svog imena u lista učesnika.

1

Držite razmaknicu da biste privremeno ponovo uključili zvuk. Prozor sastanka mora da ima fokus.

Poruka ukazuje na to da vam je privremeno ponovo uključen zvuk.
You're temporarily unmuted
2

Kada završite sa razgovorom, pustite razmaknicu i ponovo ste na privremenoj priguši.

Ako ne želite da koristite razmaknicu kao prečica na tastaturi privremeno ponovo uključite svoj zvuk, privremeno opozovite izbor opcije "Ponovo uključi zvuk" tako što ćete držati razmaknicu polje za potvrdu u podešavanjima zvuka .