Преди да започнете

Ако хост или cohost е попречил на участниците да се пусне,виждате до името си в списъка с Заглушен, не може да се разубеде участници.

1

Задръжте клавиша за интервал, за да пуснете временно звука. Прозорецът на събранието трябва да е фокусиран.

Съобщение показва, че временно сте с оон.
Звукът ви е временно включен
2

Когато приключите с разговора, отпуснете клавиша за интервал и отново сте на заглушена.

Ако не искате да използвате клавишната комбинация интервал като клавишна комбинация, за да се отпуснете временно, премахнете отметката от временно, като задържите интервала в настройките за аудио.