לפני שתתחיל

אם המארח או המארח השותף מנעו מהמשתתפים להשתיק את עצמם, השם שלך מופיע מושתק, לא יכול לבטל את ההשתקה לצד השם שלך ברשימת המשתתפים.

1

החזק את שורת הרווח כדי לבטל את ההשתקה באופן זמני. חלון הפגישות חייב להיות ממוקד.

הודעה מציינת שאתה לא מושתק באופן זמני.
ההשתקה שלך מבוטלת באופן זמני
2

כשתסיימי לדבר, תעזבי את שורת החלל ותחזרי להיות אילמת.

אם אינך רוצה להשתמש בסרגל הרווח כקיצור המקלדת כדי לבטל את ההשתקה הזמנית, בטל את הסימון הזמני על ידי החזקת תיבת הסימון של סרגל הרווח בהגדרות האודיו שלך.