לפני שתתחיל

אם המארח או מארח-המשנה מנעו מהמשתתפים לבטל את ההשתקה של עצמם , תראה מושתק, לא ניתן לבטל את ההשתקה לצד שמך ברשימת המשתתפים.

1

החזק את מקש הרווח כדי לבטל את ההשתקה באופן זמני. חלון הפגישה חייב להיות פוקוס.

הודעה מציינת שההשתקה שלך בוטלה באופן זמני.
You're temporarily unmuted
2

כשתסיים לדבר, עזוב את מקש הרווח וחזור להשתיק.

אם אינך רוצה להשתמש בשורת הרווח כקיצור המקשים כדי לבטל את ההשתקה של עצמך באופן זמני, בטל את הסימון בטל את ההשתקה באופן זמני על-ידי החזקת מקש רווח תיבת סימון שלך הגדרות שמע ...