Než začnete

Pokud hostitel nebo spoluhostitel zabránil účastníkům v tom, aby se ztlumili,uvidíte Ztlumeno, nelze zrušit ztlumení v seznamu účastníků vedle svého jména.

1

Podržením mezerníku dočasně zrušíte ztlumení. Okno schůzky musí mít fokus.

Zpráva označuje, že jste dočasně neztlumeni.
Vaše ztlumení bylo dočasně zrušeno
2

Až skončíte s mluvením, uvolněte mezerník a jste zpátky na ztlumení.

Pokud nechcete použít mezerník jako klávesovou zkratku k dočasnému zrušení ztlumení, zrušte zaškrtnutí políčka Zrušit ztlumení dočasně podržením mezerníku v nastavení zvuku.