Przed rozpoczęciem

Jeśli gospodarz lub współgospodarz uniemożliwił uczestnikom wyłączenie wyciszenia,na liście uczestników zobaczysz obok Wyciszony, nie można wyłączyć wyciszenia swojego imienia i nazwiska.

1

Przytrzymaj spację, aby tymczasowo wyłączyć wyciszenie. Okno spotkania musi być aktywne.

Komunikat wskazuje, że tymczasowo nie wyciszono.
Wyciszenie jest tymczasowo wyłączone
2

Kiedy skończysz mówić, puść spację i znów wyciszysz.

Jeśli nie chcesz używać spacji jako skrótu klawiaturowego do tymczasowego wyłączania wyciszenia, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyłącz tymczasowe wyciszenie, przytrzymując spację w ustawieniach audio.