Przed rozpoczęciem

Jeśli gospodarz lub współprowadzący uniemożliwił uczestnikom odłączenie się od wyciszenia,obok twojego imienia i nazwiska na liście Wyciszony, nie można wyłączyć wyciszenia uczestników.

1

Przytrzymaj spację, aby tymczasowo wyłączyć wyciszenie. Okno spotkania musi mieć fokus.

Komunikat wskazuje, że tymczasowo nie ma wyciszenia.
Wyciszenie jest tymczasowo wyłączone
2

Po zakończeniu rozmowy, puścić spację i jesteś z powrotem na wyciszenie.

Jeśli nie chcesz używać spacji jako skrótu klawiaturowego do tymczasowego wyłączenia wyciszenia, wyczyść tymczasowe pole wyboru Wyłącz wyciszenie, przytrzymując klawisz Spacja w ustawieniach dźwięku.