Приложението за камера проверява за актуализации, когато го стартирате. Когато бъде открита актуализация на приложението, приложението за камера изтегля актуализацията във фонов режим. В Актуализации бутонът показва броя на наличните актуализации. Номер 1 показва, че има актуализация за приложението на камерата или за фърмуера на камерата. Номер 2 показва, че са налични актуализации както за приложението на камерата, така и за фърмуера на камерата.

1

Щракнете върху Актуализации бутон.

Екранна снимка на приложението за камера
2

Щракнете върху Актуализирайте и рестартирайте приложението.

Ако приложението за камера показва, че вашият фърмуер е актуален, можете също да щракнете Проверка за актуализация за да проверите ръчно дали има налична актуализация.