Als de camera-app wordt gestart, zoekt hij automatisch naar updates. Als er een update wordt gevonden, downloadt de camera-app de update op de achtergrond. De knop updates toont het aantal beschikbare updates. Het getal 1 geeft aan dat er een update voor de camera-app of de camerafirmware is. Het getal 2 geeft aan dat er voor zowel de camera-app als de camerafirmware een update is.

1

Klik op de knop Updates.

Een schermafbeelding van de camera-app
2

Klik op Update en start de toepassing opnieuw.

Als de camera-app aangeeft dat uw firmware actueel is, kunt u ook zelf op Op updates controleren klikken om te controleren of er een update beschikbaar is.