Aplikacija za kameru proverava da li ima ažuriranja kada je pokrenete. Kada se otkrije ažuriranje aplikacije, aplikacija za kameru preuzima ažuriranje u pozadini. Dugme Ažuriranja prikazuje broj dostupnih ažuriranja. Broj 1 označava da postoji ažuriranje za aplikaciju kamere ili za firmver kamere. Broj 2 označava da su ažuriranja i za aplikaciju kamere i za firmver kamere dostupna.

1

Kliknite na dugme Ažuriranja.

Snimak ekrana aplikacije za kameru
2

Kliknite na Ažuriraj i ponovo pokreni aplikaciju.

Ako aplikacija za kameru pokaže da je vaš firmver ažuriran, možete da kliknete i na Proveri ažuriranje da biste ručno proverili da li je ažuriranje dostupno.