Aplikacija fotoaparata provjerava ima li ažuriranja prilikom pokretanja. Kada se otkrije ažuriranje aplikacije, aplikacija fotoaparata preuzima ažuriranje u pozadini. Tipka Ažuriranja prikazuje broj dostupnih ažuriranja. Broj 1 označava da postoji ažuriranje za aplikaciju fotoaparata ili za firmver fotoaparata. Broj 2 označava da su dostupna ažuriranja i za aplikaciju i za firmver fotoaparata.

1

Kliknite gumb Ažuriranja.

Snimka zaslona aplikacije fotoaparata
2

Kliknite Ažuriraj i ponovno pokreni aplikaciju.

Ako aplikacija za kameru pokaže da je vaš firmver ažuriran, također možete kliknuti Provjeri ažuriranje kako biste ručno provjerili postoji li dostupno ažuriranje.