Aplikacja aparatu sprawdza dostępność aktualizacji po uruchomieniu. Po wykryciu aktualizacji aplikacji aplikacja aparatu pobiera aktualizację w tle. ten Aktualizacje przycisk wyświetla liczbę dostępnych aktualizacji. Numer 1 wskazuje, że dostępna jest aktualizacja aplikacji aparatu lub oprogramowania sprzętowego aparatu. Numer 2 wskazuje, że dostępne są aktualizacje zarówno aplikacji aparatu, jak i oprogramowania sprzętowego aparatu.

1

Kliknij Aktualizacje przycisk.

Zrzut ekranu aplikacji aparatu
2

Kliknij Zaktualizuj i uruchom ponownie aplikację.

Jeśli aplikacja aparatu pokazuje, że oprogramowanie układowe jest aktualne, możesz również kliknąć Sprawdź aktualizacje aby ręcznie sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja.