Можете да изберете да оставите гласова поща съобщение за човек директно. Не е нужно първо да говориш с човека.

Наберете *55, последвано от удължаването на личността.

Свързвате се директно с гласовата поща на човека и можете да оставите съобщение. Затваряй, когато приключиш.

Ако лицето няма акаунт в гласовата поща, достигате до телефона му, а не до гласовата му поща.