Можете да изберете да оставите съобщение по гласовата поща директно за дадено лице. Не е нужно първо да говорите с човека.

Наберете *55 , последвано от разширението на лицето.

Кодът на функцията *55 е за директен пренос на гласова поща и работи при активно повикване.

Вътрешният повикващ може да достигне до гласовата поща на дадено лице директно, като влезе в гласовия портал, състави съобщение и го изпрати до пощенската кутия на получателите. За външен повикващ това зависи от настройките на гласовата поща на повиканата страна.

Ако човекът няма акаунт за гласова поща, вие се свързвате с телефона му, а не с гласовата му поща.