באפשרותך לבחור להשאיר הודעה קולית לאדם באופן ישיר. את לא צריכה לדבר. עם האיש קודם

חייג * 55 ולאחר מכן את השלוחה של האדם.

התחבר ישירות לדואר הקולי של האדם והוא יוכל להשאיר הודעה. . תנתק כשתסיים

אם לאדם אין חשבון דואר קולי, אתה מגיע לטלפון שלו, לא לתא הקולי שלהם.