באפשרותך לבחור להשאיר הודעה קולית לאדם באופן ישיר. את לא צריכה לדבר. עם האיש קודם

חייג * 55 ואחריו את הארכת האדם.

The * 55 התכונה קוד הוא להעברת דואר קולי ישיר ועובד על שיחה פעילה.

מתקשר פנימי יכול להגיע ישירות לדואר הקולי של אדם על-ידי כניסה לתוך הפורטל הקולי, להלחין הודעה ולשלוח אותו לתיבה ' נמענים '. עבור שיחה חיצונית, היא תלויה בהגדרות הדואר הקולי של המסיבה שנקראה.

אם לאדם אין חשבון דואר קולי, אתה מגיע לטלפון שלו, לא לתא הקולי שלהם.