Istnieje możliwość pozostawienia użytkownikom bezpośredniej wiadomości głosowej. Nie ma konieczności rozmowy z tą osobą.

Numer * 55 , a po nim numer wewnętrzny danej osoby.

Kod funkcji * 55 jest przeznaczony do bezpośredniego przekazywania poczty głosowej i pracy na aktywnym połączeniu.

Wewnętrzny rozmówcy może bezpośrednio nawiązać połączenie z pocztą głosową osoby, logując się do portalu głosowego, Zredaguj wiadomość i wysłać ją do poczty W przypadku osoby nawiązującej połączenie zewnętrzne zależy to od ustawień poczty głosowej strony wywoływanej.

Jeśli osoba nie ma konta poczty głosowej, zostanie ono odebrane przez telefon bez poczty głosowej.