Istnieje możliwość pozostawienia użytkownikom bezpośredniej wiadomości głosowej. Nie ma konieczności rozmowy z tą osobą.

Wybrać numer *55, a po nim numer wewnętrzny danej osoby.

Użytkownik łączy się bezpośrednio z pocztą głosową danej osoby i może pozostawić wiadomość. Rozłączyć się po zakończeniu pracy.

W przypadku, gdy osoba nie posiada konta poczty głosowej, połączenie zostanie przekierowane na numer telefonu (a nie do skrzynki pocztowej).