Настройване на програма, събитие или запис въз основа на такси

Можете да изискате от участниците да заплатят такса за вашата програма, събитие или запис.

Базирана на такса програма, събитие или запис изисква регистрация на участниците, а участниците трябва да предоставят информацията си за плащането при регистрация.

За да изискате такса за програма, събитие или запис, въведете сума в текстовото поле Такса събитие на страницата График.

За да включите тази функция за електронна търговия, обърнете се към администратора на сайта на Webex.

Всичко за използването на кодове за промоции

Вашата организация може да създаде кодове за промоция на отстъпки и да ги изпрати на участниците. В замяна на това вашата организация им дава кодове за промоция, които могат да използват, за да получат достъп. Бихте могли да изпратите кодове за промоция и на бъдещите участници като стимул.

Участниците въведете кода на промоцията на страницата Информация за плащане за получаване на отстъпки.

За да включите функцията за кодове на промоции и да разпространявате кодове за промоция, свържете се с администратора на сайта си.