Podešavanje programa zasnovanog na naknadama, događaja ili snimanja

Možete zahtevati od učesnika da plate naknadu za program, događaj ili snimanje.

Program, događaj ili snimanje zasnovan na naknadi zahteva registraciju učesnika, a učesnici prilikom registracije moraju da obezbede informacije o plaćanju.

Da biste zahtevali naknadu za program, događaj ili snimanje, upišite iznos u okvir za tekst naknade za događaj na stranici "Raspored".

Obratite se administratoru Webex lokacije da biste uključili ovu funkciju e-trgovine.

Osnovni podaci o korišćenju šifara za promociju

Vaša organizacija može kreirati šifre za promociju popusta i poslati ih učesnicima. Zauzvrat, vaša organizacija im daje šifre za unapređenje koje mogu da koriste za pristup. Šifre za unapređenje možete poslati i potencijalnim učesnicima kao podsticaj.

Učesnici upućuju šifru za promociju na stranici "Podaci o plaćanju" da bi dobili popuste.

Obratite se administratoru lokacije da biste uključili funkciju kodova za promociju i distribuirali šifre za promociju.