Konfigurere et gebyrbasert program, hendelse eller et opptak

Du kan kreve at deltakerne betaler et gebyr for programmet, hendelsen eller opptaket.

Et gebyrbasert program, hendelse eller opptak krever deltakerregistrering, og deltakerne må oppgi betalingsinformasjon når de registrerer seg.

Hvis du vil kreve et gebyr for et program, en hendelse eller et opptak, skriver du inn et beløp i tekstboksen HendelsesgebyrPlanlegging-siden.

Hvis du vil aktivere denne e-handelsfunksjonen, kontakter du administratoren for Webex-nettstedet.

Angående bruk av kampanjekoder

Organisasjonen kan opprette rabattkampanjekoder og sende dem til deltakere. Til gjengjeld gir organisasjonen dem kampanjekoder som de kan bruke til å få tilgang. Du kan også sende kampanjekoder til potensielle deltakere som et insentiv.

Deltakere skriver inn kampanjekoden på Betalingsinformasjon-siden for å motta rabatter.

Hvis du vil aktivere funksjonen for kampanjekoder og distribuere kampanjekoder, kontakter du nettstedsadministratoren.