Konfigurowanie płatnego programu, wydarzenia lub nagrania

Możesz wymagać od uczestników uiszczenia opłaty za program, wydarzenie lub nagranie.

Płatny program, wydarzenie lub nagrywanie wymaga rejestracji uczestnika, a uczestnicy muszą podać swoje informacje dotyczące płatności podczas rejestracji.

Aby wymagać opłaty za program, wydarzenie lub nagranie, wpisz kwotę w polu tekstowym Opłata za wydarzenie na stronie Harmonogram.

Aby włączyć tę funkcję handlu elektronicznego, skontaktuj się z administratorem witryny Webex.

Informacje o używaniu kodów promocyjnych

Organizacja może tworzyć kody promocyjne rabatów i wysyłać je do uczestników. W zamian organizacja udostępnia im kody promocyjne, za pomocą których mogą uzyskać dostęp. Możesz również wysłać kody promocyjne do potencjalnych uczestników jako zachętę.

Uczestnicy wpisz kod promocyjny na stronie Informacje o płatności, aby otrzymywać rabaty.

Aby włączyć funkcję kodów promocyjnych i rozpowszechniać kody promocyjne, skontaktuj się z administratorem witryny.