Полетата 'Обаждания по телефония с номера' и 'Брой обаждания с кликване към повикване' не са 'Попълващи данни' в отчета за администриране на Org

Полетата "Брой разговори с телефония" и "Брой обаждания с кликване към повикване" не са попълващи данни в отчета За администриране на Org.

Липсват полета от отчета за администриране на Org.

Липсват данни от отчета за потребителската активност, който се генерира в администратора на Org.

 

Броят на разговорите по телефония и броя на полетата "Обаждания с кликване към повикване" не попълва данни в отчетите "Активност на потребителя", които се генерират от инструмента за администриране на Org.  

Беше ли полезна тази статия?