Polja 'Pozivi za telefoniranje brojeva' i 'Broj poziva za klik' ne popunjavaju podatke u izveštaju Org admina

Polja "Broj telefonskih poziva" i "Broj poziva na klik" ne popunjavaju podatke u izveštaju "Org administrator".

Polja nedostaju u izveštaju Org administratora.

Podaci nedostaju u izveštaju o aktivnostima korisnika koji se generiše u administratoru za org.

 

Polja "Broj telefonskih poziva" i broj poziva "Klikni na pozive" ne popunjavaju podatke u izveštajima o aktivnostima korisnika koji se generišu iz alatke "Org administrator".  

Da li je ovaj članak bio koristan?