השדות 'מספר שיחות טלפוניות' ו'מספר שיחות מקליק לשיחה 'אינם מאכלסים נתונים בדוח ניהול הארגונים

השדות 'מספר שיחות טלפוניות' ו'מספר שיחות מקליק לשיחה 'אינם מאכלסים נתונים בדוח ניהול הארגונים.

שדות חסרים מהדוח 'מנהל ארגוני '.

חסרים נתונים מדוח פעילות המשתמש שנוצר במנהל הארגוני.

 

מספר השיחות הטלפוניות ומספר השדות 'שיחות מקליק לקריאה' אינם מאכלסים נתונים בדוחות 'פעילות משתמש' שנוצרים מכלי ניהול הארגונים.  

האם המאמר הזה הועיל לך?