Променете показваната си име за профила си в Webex App на предпочитаното от вас име.

1

В заглавката на приложението щракнете върху снимката на потребителския си профил.

2

Кликнете върху Редактиране на профила, след което отидете в секцията Показвано име .

3

Кликнете върху името си, и направете промените си.


 

Ако не можете да промените името си, проверете в отдела си за поддръжка, защото вероятно са го задали по този начин нарочно.

4

След това кликнете върху Запазване.

1

В заглавката на приложението докоснете снимката на потребителския си профил.


 

На iPad отидете в долната част на навигационната странична лента и докоснете снимката на потребителския си профил.

2

Докоснете Профил и след това докоснете .

3

Докоснете върху името си, за да го промените.


 

Ако не можете да промените името си, проверете в отдела си за поддръжка, защото вероятно са го задали по този начин нарочно.

4

Докоснете Готово.

1

В заглавката на приложението докоснете снимката на потребителския си профил.

2

Докоснете Профил и след това докоснете .

3

Докоснете , или докоснете директно върху името си, за да го промените.


 

Ако не можете да промените името си, проверете в отдела си за поддръжка, защото вероятно са го задали по този начин нарочно.

4

След това докоснете Готово.

1

Кликнете върху снимката на потребителския си профил и след това кликнете върху името си.


 

Ако не можете да промените името си, проверете в отдела си за поддръжка, защото вероятно са го задали по този начин нарочно.