Могат ли да се създават генерични хост акаунти с именувано споразумение за хост?

Могат ли да бъдат създадени генерични хост акаунти с именувано споразумение за хост?

Може ли генерично влизане с договор "Наименуван хост"?

Могат ли клиентите да имат плаващи лицензи с модела на ценообразуване "Наименуван хост"?


Решение:

Генеричните хост акаунти, споделените акаунти и плаващите лицензи не могат да се използват по договор с Именуван хост. Езикът в наименувания хост споразумение гласи "Именувани хост акаунти са индивидуализирани и не могат да бъдат споделяни или използвани от друг освен този служител, на когото е присвоен наименувания потребителски акаунт. Идентификацията на наименуваните Домакини трябва да бъде уникална за индивида и може да не е от родово естество."

Вижте за повече подробности. http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Named_Host_Service.pdf

Беше ли полезна тази статия?