Kan generiske vertskontoer opprettes med en avtale med navngitt vert?

Kan generiske vertskontoer opprettes med en avtale med navngitt vert?

Kan jeg ha en generell pålogging med en kontrakt med navngitt vert?

Kan kunder ha flytende lisenser med prismodellen for navngitt vert?


Løsning:

Generiske vertskontoer, delte kontoer og flytende lisenser kan ikke brukes under en kontrakt med navngitt vert. Ordlyden i avtalen for navngitt vert er som følger: «Navngitte vertskontoer er individualisert og kan ikke deles eller brukes av noen andre enn den ansatte som den navngitte brukerkontoen er tilordnet til. Identifikasjonen av navngitte verter må være unik for en enkeltperson og kan ikke være av generisk karakter.»

Se for mer informasjon. http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Named_Host_Service.pdf

Var denne artikkelen nyttig?