Da li se generički host nalozi mogu kreirati imenovanim ugovorom o domaćinu?

Da li se generički host nalozi mogu kreirati pomoću imenovanog ugovora o domaćinu?

Da li mogu da imam generičko prijavljivanje sa ugovorom "Imenovani domaćin"?

Da li klijenti mogu da imaju plutajuće licence sa modelom cena imenovanog domaćina?


Rešenje:

Generički nalozi domaćina, deljeni nalozi i plutajuće licence ne mogu se koristiti u skladu sa ugovorom "Imenovani domaćin". Jezik u ugovoru "Imenovani domaćin" navodi "Imenovani host nalozi su individualizovani i ne može ih deliti niti koristiti niko drugi osim onog zaposlenog kome je dodeljen imenovani korisnički nalog. Identifikacija imenovanih domaćina mora biti jedinstvena za pojedinca i možda nije generičke prirode."

Više detalja potražite u članku. http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Named_Host_Service.pdf

Da li je ovaj članak bio koristan?