האם ניתן ליצור חשבונות מארחים גנריים עם הסכם מארח בשם?

האם ניתן ליצור חשבונות מארח גנריים עם הסכם מארח בשם?

האם אני יכול לקבל יומן כללי עם חוזה מארח בשם?

האם לקוחות יכולים לקבל רישיונות צפים עם מודל התמחור 'מארח ושמו '?


פתרון:

לא ניתן להשתמש בחשבונות כלליים של מארחים, בחשבונות משותפים וברישיונות צפים במסגרת חוזה בשם 'מארח'. השפה שבהסכם 'מארח בשם' קובעת כי "חשבונות 'מארח בשם' מותאמים אישית ואינם ניתנים לשיתוף או לשימוש על ידי אדם שאינו העובד היחיד שחשבון 'משתמש בשם' מוקצה לו. הזיהוי של מארחים עם שם חייב להיות ייחודי לאדם מסוים ולא יכול להיות בעל אופי כללי ."

לפרטים נוספים. http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Named_Host_Service.pdf

האם המאמר הזה הועיל לך?