Kan allmänna värd konton skapas med ett namngivet värd avtal?

Kan allmänna värd konton skapas med ett namngivet värd avtal?

Kan jag ha en allmän inloggning med ett namngivet värd avtal?

Kan kunder ha flytande licenser med den namngivna värdens pris modell?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Allmänna värd konton, delade konton och flytande licenser kan inte användas under ett namngivet värd avtal. Språket i det namngivna värd kontot för namngivna värdar är individuellt och kan inte delas eller användas av någon annan än den som har den anställde som det namngivna användar kontot tilldelats. Identifieringen av namngivna värdar måste vara unik för en person och kan inte vara en generisk typ. "

Se för mer information. http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Named_Host_Service.pdf

Var den här artikeln användbar?