Информация за въпроси и въпроси липсва в отчета за дейност по време на събитие

Информацията за въпроси и въпроси липсва в отчета за дейност по време на събитие.

Информация за въпроси и въпроси не се показва в отчета за дейност в събитие.

Защо информацията за въпроси и въпроси и въпроси е изчезнала от отчета за дейност в събитие?

Webex събития (класически)

 

Webex събития (класически)

Забележка: Отчети за дейност в събитие са налични само за събития, записани на сървъра (Запис в мрежата).

Решение:
Броят на въпросите и отговорите, показани в отчета за дейност в събитието, се основава на регистрирането на събитието в мрежата. Информацията за въпроси и въпроси се изтрива от отчета за дейност в събитие, ако събитието запис е изтрит.

Изтритите записи на събития се появяват до 30 дни в папката "Изтрити записи" и могат да бъдат възстановени. За помощ вижте: Възстановяване на изтрито мрежово-базирано записване

 

Беше ли полезна тази статия?