מידע השאלות והתשובות חסר בדוח הפעילות באירוע

פרטי השאלות והתשובות חסרים בדוח הפעילות באירוע.

מידע על שאלות ותשובות אינו מוצג בדוח פעילות באירוע.

מדוע המידע על שאלות ותשובות נעלם מדוח הפעילות באירוע?

Webex Events (קלאסי)

 

אירועי Webex (קלאסי)

הערה: דוחות פעילות באירוע זמינים רק לאירועים המתועדים בשרת (הקלטה מבוססת רשת).

פתרון: מספר
השאלות והתשובות המוצגות בדוח 'פעילות בתוך האירוע' מסתמך על תיעוד מבוסס רשת של האירוע. פרטי השאלות והתשובות נמחקים מדוח הפעילות באירוע אם הקלטת האירוע נמחקה. הקלטות אירועים

שנמחקו מופיעות למשך עד 30 יום בתיקיית ההקלטות שנמחקו וניתן לשחזר אותן. לקבלת עזרה, ראה: שחזר הקלטה מבוססת רשת שנמחקה

 

האם המאמר הזה הועיל לך?