Information om frågor och svar saknas i händelserapporten

Informationen Frågor och svar saknas i händelseaktivitetsrapporten.

Frågor och svar-information visas inte i händelseaktivitetsrapporten.

Varför har Frågor och svar information försvann från aktivitetsrapporten under händelsen?

Webex Events (Klassisk)

 

Webex Events (Klassisk)

Obs! Aktivitetsrapporter under händelser är endast tillgängliga för händelser som spelats in på servern (nätverksbaserad inspelning).

Lösning: Antalet frågor och svar som visas i rapporten Händelseaktivitet beror
på den nätverksbaserade inspelningen av händelsen. Informationen Frågor och svar tas bort från rapporten Händelseaktivitet om händelseinspelningen tas bort.

Borttagna händelseinspelningar visas i upp till 30 dagar i din mapp Borttagna inspelningar och kan återskapas. Om du behöver hjälp, se: Återskapa en borttagen nätverksbaserad inspelning

 

Var den här artikeln användbar?