Informace o Q&A chybí v sestavě aktivit v události.

V sestavě Aktivita v událostech chybí informace o Q&A.

Informace o Q&A se nezobrazují v sestavě Aktivita v události.

Proč informace o Q&A zmizely ze sestavy Aktivita v událostech?

Webex Events (klasická verze)

 

Události Webex (Classic)

Poznámka: Sestavy aktivit v událostech jsou k dispozici pouze pro události zaznamenané na serveru (síťový záznam).

Řešení:
Počet otázek a odpovědí zobrazených v sestavě Aktivita v událostech závisí na síťovém záznamu události. Informace o Q&A se odstraní ze sestavy Aktivita v událostech, pokud je záznam události odstraněn.

Smazané záznamy událostí se ve složce Odstraněné nahrávky zobrazují až 30 dní a lze je obnovit. Nápovědu viz: Obnovení odstraněného síťového záznamu

 

Byl tento článek užitečný?