Какви са минималните изисквания за честотната лента за Уебекс събития Уебкаст?

Какви са минималните изисквания за пропускателната способност за Webex Events Webcast?

Колко бърза трябва да бъде мрежовата ми връзка, за да участвам в Webex Events Webcast?

Решение:
Webex Events Webcast клиентът ще се адаптира към честотната лента на краен потребител и използва съответния поток на бит скорост. За безпроблемна производителност минималната необходима честотна лента е 750 Kbps и максимум 1,8 Mbps.

Беше ли полезна тази статия?