Vilka är minimikraven för bandbredd för Webex-webbseminarier med webbsändningsvy?

Vilka är minimikraven för bandbredd för Webex-webbseminarier med webbsändningsvy?

Hur snabb bör min nätverksanslutning vara för att delta i Webex Webcast?

Vilka är bandbreddskraven för flera strömningsupplösningar för Webex Webcast?

Lösning :

Webex-webbseminarier med webbsändning anpassas till den tillgängliga bandbredden på enheten och nätverket för att välja lämplig upplösning för strömning.


Upplösning och bandbreddskrav för strömning:
 

Ångande kvalitetUpplösning för strömningObligatorisk bandbredd
Optimera för kvalitet (kräver hög bandbredd)
 • 1920x1080
 • 1280x720
 • 640x360
 • 6,2 Mbit/s
 • 3,8 Mbit/s
 • 1,0 Mbit/s
Balansera kvalitet och bandbredd
 • 1920x1080
 • 1280x720
 • 640x360
 • 3,8 Mbit/s
 • 2,4 Mbit/s
 • 1,0 Mbit/s
Optimera för bandbredd (kan leda till låg kvalitet)
 • 1920x1080
 • 1280x720
 • 640x360
 • 2,4 Mbit/s
 • 1,7 Mbit/s
 • 1,0 Mbit/s

Var den här artikeln användbar?