Koji su minimalni zahtevi propusnog opsega za Webex Events Webcast?

Koji su minimalni zahtevi propusnog opsega za Webex Events Webcast?

Koliko brzo bi moja mrežna veza trebalo da bude za učešće na Webex Events Webcast-u?

Rešenje:
Webex Events Webcast klijent će se prilagoditi propusnom opsegu krajnjeg korisnika i koristi odgovarajući protok protoka protoka. Za besprekorne performanse, minimalni potreban propusni opseg je 750 Kb/s i maksimalno 1,8 Mbps.

Da li je ovaj članak bio koristan?