Koji su zahtjevi za minimalnu širinu pojasa za Webex Webinars s Web-objava Viewom?

Koji su minimalni zahtjevi za propusnost za Webex Webinars s Web-objava Viewom?

Koliko bi moja mrežna veza trebala biti brza za sudjelovanje u Webex Web-objava?

Koji su zahtjevi za propusnost za višestruke razlučivosti strujanja za Webex Web-objava?

Rješenje :

Webex Webinars s prikazom Web-objava prilagodit će se dostupnoj propusnosti uređaja i mreže kako bi se odabrala odgovarajuća rezolucija strujanja.


Zahtjevi za razlučivost strujanja i propusnost:
 

Kvaliteta parenjaRezolucija strujanjaPotrebna širina pojasa
Optimiziraj za kvalitetu (zahtijeva veliku propusnost)
 • 1920x1080
 • 1280x720
 • 640x360
 • 6,2 Mbps
 • 3,8 Mbps
 • 1,0 Mbps
Ravnoteža kvalitete i propusnosti
 • 1920x1080
 • 1280x720
 • 640x360
 • 3,8 Mbps
 • 2,4 Mbps
 • 1,0 Mbps
Optimiziraj za propusnost (može rezultirati nižom kvalitetom)
 • 1920x1080
 • 1280x720
 • 640x360
 • 2,4 Mbps
 • 1,7 Mbps
 • 1,0 Mbps
Je li taj članak bio koristan?