מהן דרישות רוחב הפס המינימלי עבור סמינרים מקוונים של Webex Webinars עם תצוגת שידור אינטרנט ?

מהן דרישות רוחב הפס המינימליות לסמינרים מקוונים של Webex Webinars עם תצוגת שידור אינטרנט ?

כמה מהיר צריך להיות חיבור רשת שלי כדי להשתתף שידור אינטרנט Webex ?

מהן דרישות רוחב הפס עבור רזולוציות סטרימינג מרובות עבור Webex שידור אינטרנט?

פתרון :

הסמינרים המקוונים של Webex Webinars עם תצוגת שידור אינטרנט יתאימו לרוחב הפס הזמין של המכשיר והרשת כדי לבחור את רזולוציית הסטרימינג המתאימה.


רזולוציית סטרימינג ורוחב פס:
 

איכות מהבילרזולוציית סטרימינגרוחב פס נדרש
מטב עבור איכות (דורש רוחב פס גבוה)
 • 1920x1080
 • 1280x720
 • 640x360
 • 6.2 Mbps
 • 3.8 Mbps
 • 1.0 Mbps
אזן איכות ורוחב פס
 • 1920x1080
 • 1280x720
 • 640x360
 • 3.8 Mbps
 • 2.4 Mbps
 • 1.0 Mbps
מטב עבור רוחב פס (עשוי לגרום לאיכות נמוכה)
 • 1920x1080
 • 1280x720
 • 640x360
 • 2.4 Mbps
 • 1.7 Mbps
 • 1.0 Mbps

האם המאמר הועיל לך?