Увисва при подготовка на мениджъра на събрания

Увисва при подготовката на Мениджъра на събранията.

Диалоговият прозорец "Подготовка на диспечера на събранията" не завършва.


Решение:

Изпълнете стъпките по-долу, за да разрешите проблема:

  1. Деинсталирайте софтуера за събрание на Webex, вижте:
  2. Преинсталирайте софтуера за събрание на Webex, вижте:

Ако проблемът продължава след извършване на стъпките в тази статия, свържете се с техническата поддръжка. За помощ вижте: WBX162 - Как да се свържа с уебекс клиентски услуги или техническа поддръжка?

Беше ли полезна тази статия?