Hänger sig vid förberedelse av Möteshanterare

Låser sig vid förberedelser Möteshanterare.

Dialog rutan för att förbereda Möteshanterare slutförs inte.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Följ stegen nedan för att lösa problemet:

  1. Avinstallera WebEx Mötes program vara, se:
  2. Installera om program varan för WebEx-möten, se:

Om problemet kvarstår när du har utfört stegen i den här artikeln kontaktar du teknisk support. Om du behöver hjälp, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
Relaterade artiklar uppåtpil expanderat