תלוי במנהל הישיבות המכינות

תלוי בהכנת מנהל הישיבה.

תיבת הדו - שיח של מנהל ישיבות ההכנה לא הושלמה.


פתרון:

יש לבצע את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה:

  1. הסר את תוכנת הפגישה של Webex, ראה:
  2. התקן מחדש את תוכנת הפגישה של Webex, ראה:

אם הבעיה נמשכת לאחר ביצוע השלבים במאמר זה, צור קשר עם התמיכה הטכנית. לקבלת עזרה, ראה: WBX162 - איך יוצרים קשר עם שירותי הלקוחות של Webex או עם התמיכה הטכנית?

האם המאמר הזה הועיל לך?