Преди да започнете

Получете информацията за профила си от системния администратор. За акаунтите в Voicemail се нуждаете от потребителско име, парола, адрес на сървъра и в някои случаи порт.

1

На екрана Настройки под Акаунти докоснете Гласова поща.

2

Въведете информацията за профила, която вашият системен администратор е предоставил.

3

Докоснете Запазване.