לפני שתתחיל

קבל את פרטי החשבון שלך ממנהל המערכת. עבור חשבונות דואר קולי, דרוש לך שם משתמש, סיסמה, כתובת שרת ובמקרים מסוימים, יציאה.

1

במסך ' הגדרות ', תחת ' תיקי לקוחות ', הקש על דואר קולי.

2

הזן את פרטי החשבון המסופקים על-ידי מנהל המערכת.

3

הקש על שמור.